Copyright © 2017 Solpluss AS.

Samarbeidspartnere

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Solpluss AS sitt importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.

Tigo Logo PNG.png

Vi er stolt av å kunne si at vi er offisiell Tigo-partner i Norge. 

SafeDesign.png