CIGS

CIGS står for copper, indium, gallium og selenide. Disse panelene er laget med tynnfilm-teknologi hvor man legger et tynt lag med kobber, indium, gallium og selen (selenid) på enten glass eller plast med elektroder foran og bak for å fange opp den elektriske spenningen som oppstår når den treffes av sollys. Denne kombinasjonen av materialer gir en meget høy absorberingskoeffisient som gjør at man kan bruke en mye tynnere film enn i noen annen tynnfilm som benytter andre halvleder materialer.

Med taksystemer kan skygge fra deler av bygninger, trær, blader og smuss ofte ikke utelukkes. Den spesielle celleutformingen til CIGS-panelene minimerer sannsynligheten for skygging av hele celler, og sikrer dermed et optimalt utbytte uavhengig av solens stilling. Jordmonterte systemer drar også fordel av tynnfilmmodulet. Installasjon i stående orientering minimerer tap som følge av skygge og muliggjør redusert radavstand.

Dens ensartede svarte utseende gjør den rammefrie CIGS-modulen perfekt tilpasset til sofistikerte visuelle applikasjoner. Det aktive laget er beskyttet mot miljøpåvirkninger på begge sider av stabile glass-substrater, og den rammeløse konstruksjonen gir selvrensing ved å muliggjøre optimal avløp av regnvann, selv ved knappe vinkler.

Vi har stor tro på at CIGS-panelene kommer til å innta markedet for fullt, egenskapene og kvaliteten er ulikt alt annet på markedet.
Og resultatet syns vi snakker for seg selv, se bare på bildene fra det flotte anlegget til Akershus Utleie!

Copyright © 2017 Solpluss AS.