Solen er omlag 4,6 milliarder år gammel, forventet levetid er ytterligere
5 milliarder år. Solens energi dekker hele jordens energibehov, faktisk så kan
vi hente ut 15 000 ganger mer energi fra solen enn det behovet vi har i dag.

Solenergi er i dag den raskest økende fornybare energi. Ikke rart med tanke på
at prisen på energi fra solen er konstant, nemlig gratis!

En enebolig kan erstatte ett tonn med CO2 utslipp ved å benytte solfangeranlegg.

Dersom vi kunne dekket 1 % av jordens ørken med solenergi hadde dette vært
tilstrekkelig for å dekke hele jordens energibehov.

Vi har teknologien for å gi deg ren energi,
du har muligheten til å benytte deg av den.

 

 

 


Kontakt oss: post@solpluss.no