Zero

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger –
det grønne skiftet.

Enova

Enova og Energifondets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Norsk Solenergiforening

Norsk solenergiforening (NSF) er en ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi i Norge.

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.


Kontakt oss: post@solpluss.no